William L. Heward, Ed.D., BCBA-D, este profesor emerit la Colegiul de Educație și Ecologie Umană de la Universitatea de Stat din Ohio. Membru și fost președinte al Asociației internaționale de analiză comportamentală, Bill a fost Fulbright Scholar în Portugalia, profesor de psihologie la Universitatea Keio din Tokyo și la Universitatea din São Paulo și a ținut prelegeri și ateliere de lucru în alte 21 de țări. Este co-autor al mai multor cărți, precum: “Applied Behavior Analysis, Sign Here: A Contracting Book for Children and Their Parents” și „Exceptional Children: An Introduction to Special Education”, fiecare dintre acestea fiind tradusă în mai multe limbi străine, iar primele două fiind traduse și în limba română.
Contribuțiile doctorului Heward în analiza comportamentală au fost recunoscute prin acordarea mai multor premii: Premiul Fred S. Keller pentru educația comportamentală din partea Asociației Americane
de Psihologie- Divizia 25, Premiul Ellen P. Reese pentru Comunicarea Conceptelor comportamentale din partea Centrului de Studii Comportamentale din Cambridge și Premiul Alumnus din partea
Departamentului de Psihologie de la Universitatea Western Michigan. Obiectivele de cercetare ale lui Bill includ metodele „low-tech” pentru creșterea eficacității instruirii în cadrul grupurilor din clasele incluzive și a strategiilor care promovează menținerea și generalizarea cunoștințelor și abilităților nou dobândite.

Sumar temă Conferința Internațională ABA:

Această prezentare este susținută în limba engleză.

Anul viitor este acum

Abstract: Educarea copiilor cu autism este un joc de echipă. Obiectivul este de a îmbunătăți capacitatea de învățare și nivelul de autonomie în prezent, pentru a crește calitatea vieții în viitor. Timpul este scurt și toți cei implicați – cadre didactice, analiști comportamentali, membrii ai familiei și, mai ales, copilul – dispun de resurse limitate pentru acest proces. Cea mai pragmatică și etică abordare necesită identificarea și concentrarea pe aceste rezultate educaționale care vor oferi maximul de beneficii pentru copil. Această prezentare va explora noțiunea de schimbare de comportament semnificativă și va sugera căi de acțiune pe care analiștii comportamentali, educatorii și părinții le pot utiliza pentru a se asigura că eforturile lor vor contribui la creșterea calității vieții pentru copiii cu care lucrează.

Durata – 90 de minute

Public țintă: analiști comportamentali, studenți și posibili studenți de analiză comportamentală, cadre didactice, cercetători și alți profesioniști a căror activitate este legată de analiza comportamentală, părinți ai copiilor cu autism sau care manifestă alte dizabilități de dezvoltare.

Obiective de învățare

1. Descrieți o metodă prin care analistul comportamental, educatorul sau părinții pot selecta și prioritiza obiective de schimbare, având capacitatea de a recunoaște necesități și oportunități care vor apărea în mediul actual și mediile viitoare în care se va afla copilul cu autism.

2. Numiți și exemplificați trei acțiuni pe care le pot întreprinde analiștii comportamentali și educatorii pentru a promova autonomia maximă și creșterea calității vieții pentru copiii cu autism.

3. Numiți și exemplificați trei acțiuni pe care le pot întreprinde părinții pentru a promova autonomia maximă și creșterea calității vieții pentru copiii cu autism.

Vezi programul